Consutoría IT

As novas tecnoloxías ao alcance da túa empresa

Asesoramiento personalizado sobre las nuevas tecnologías
Asesoramento personalizado sobre as novas tecnoloxías dispoñíbeis para a túa empresa, proporcionando sistemas informáticos que mellorarán o rendemento e a productividade da mesma. Servidores de última xeración, redes, seguridade, informática, manteamentos proactivos, software e presencia en internet. Todo o que o teu negocio necesita para medrar no mundo dixital.
Con máis de 20 anos de experiencia no sector, ofrecemos aos nosos clientes o outsourcing dos seus sistemas informáticos, proxectos puntuais de novas tecnoloxías ou servizos de mantemento informático e/ou web. O noso cliente só se preocupa do seu traballo, nós encargámonos do resto cun trato exquisito e unha gran calidade nos nosos servizos
Reserva unha asesoría gratuíta e axudarémosche na transformación dixital con estratexias innovadoras

Estudamos as necesidades da túa empresa e ofrecemos solucións para mellorar e optimizar
os sistemas e procesos do teu negocio, cos mellores equipamentos e servizos axustados ás
necesidades da túa empresa e dos teus traballadores

Consultoría informática
Linea Impulsa Dixital

Calidade, rapidez e seguridade

As redes son a base das comunicacións e os sistemas de información. En Impulsa Dixital encargámonos do estudo, implementación e mantemento de redes e servidores. Centramos os nosos folgos na calidade, rapidez e seguridade, facendo que os datos compartidos estean sempre protexidos, traballando con sistemas de control de acceso e permisos para os usuarios, sabendo en cada momento o que ocorre na nosa rede.

Facemos instalacións dende cero, cableado, canalizacións, armarios RACK, servidores, Routers, switch, sistemas wifi, etc. Ofrecémosllo todo a un só click.

A seguridad da información e da súa empresa é nuestrta maior preocupación. Por iso dispoñemos de persoal altamente cualificado e actualizado, para garantir unha maior seguridade.

Seguridad de la información
Formación bonificada y certificados de profesionalidad

Todos os sistemas e ferramentas actualízanse ou son substituídos por outros con maiores prestacións. A formación é garantía de mellora e rendemento.

A Dixitalización e o Marketing

A gran competencia no sector tecnolóxico obriga ás empresas para redefinir con maior frecuencia a súa estratexia de márketing.

Na era da dixitalización, non basta con estar presente en diferentes canles. Hai que daptarse rapidamente ás tendencias e innovar. Non só para conseguir os obxectivos do teu negocio, senón tamén para xerar valor e diferenciarche da túa competencia.

Deseño web

Consigue unha web feita siguindo os teus obxetivos e cunha estratexía que obtenña os mellores resultados.

Ecommerce

Crea a tua tenda online adaptada ao teu negocio e as tuas necesidades. Fácil de xestionar e automatizada.

Marketing digital

Potencia todas as tuas accions e unifícaas baixo unha estratexia optimizada.

Hosting e dominios

Elixe o aloxamento web que mellor se adapte ao teu caso, e non prexudique o teu posicionamento.

Contanos qué necesitas

Contacta connosco, pregúntanos as túas dúbidas ou pide orzamento sobre algún dos nosos servizos.

A comunicación dos seus datos será obxecto de tratamento por parte do Responsable do Tratamento IMPULSA DIXITAL. Esta comunicación utilizarase exclusivamente para tratar os seus datos para atender a súa solicitude, sempre de acordo ao Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD), Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro (LOPDGDD) e demais normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais, sobre protección de datos. Os seus datos non se comunicarán a terceiros, excepto por obrigación legal, e manteranse mentres non solicite a súa cancelación.p>

En calquera momento vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e oposición, ou se procede, á limitación e/o cancelación do tratamento, comunicándoo por escrito, indicando os seus datos persoais a Rúa Pardiñeiros 11, 4ºE 18895, Ames ou mediante un email a info@impulsadixital.com, achegado documento acreditativo da identidade da persoa solicitante.